Vaikų ir jaunuolių dienos centras „Pasaulis – be paslapčių“ yra ilgalaikis projektas, finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal priemonę „Plėsti vaikų dienos centrus savivaldybėse, tiekiant nestacionarias socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms, įgyvendinant vaiko gerovės 2013-2018m. programos ir jos įgyvendinimo priemonių planą“.

Vaikų dienos centro „Pasaulis – be paslapčių“ pagrindinis tikslas yra atstovauti vaiko teisių konvencijai.

Vaikų ir jaunimo dienos centro veikla vykdoma šiomis kryptimis:

  1. Psichologinių ir socialinių paslaugų teikimas vaikų dienos centro ugdytiniams ir jų tėvams.

  2. Tėvystės įgūdžių grupių vedimas. Siekiant pažvelgti į tėvystę, kaip į daug daugiau, nei iki šiol manyta, misiją. Tėvai kviečiami mylinčiomis akimis pažvelgti į savo vaikus ir mūsų įtaką jų gyvenime. Mokyti tėvus suvokti savo pareigą pirmiausia kaip pagalbą vaikams 

  3. Psichologinių saviugdos grupių organizavimas ir vedimas 14-18m. jaunimui.

  4. Socialinių įgūdžių ir bendravimo grupių vedimas 10-13m. vaikams ir 14-18m. jaunuoliams.

  5. Neformalus vaikų ugdymas. Būrelių įvairovė: teatro studija, vokalinė studija „Asorti“, rusų liaudies ansamblis, šachmatų klubas, dailės studija „Sparnai“, turizmo būrelis „Pėdos“, muzikinio vyksmo teatro studija, kompiuterinio raštingumo ugdymo būrelis.

  6. Pagalba pamokų ruošoje (ypatingas dėmesys skiriamas lietuvių kalbai, matematikai ir anglų kalbai).

  7. Kultūrinių renginių organizavimas vaikų dienos centre.

  8. Išvykos į kultūros įstaigas.

  9. Ekskursijos.

  10. Visuomeninis darbas (draugystės akcijos „Vaikai vaikams“ vaikų ligoninėse ir globos namuose bei kitose įstaigose).